Årsmøtet 2019

Publisert av Torstein Kristiansen den 17.10.19.

SVELVIK MOTORBÅTFORENING.

ÅRSMØTE 2019.

 

Ihht. foreningens lover § 8 og § 9 innkalles det til ordinært årsmøte på klubbhuset

 mandag 25. november kl. 19.00.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende i løpet av mandag 11. november.

 

Dagsorden:

Konstituering:

· Godkjenning av innkallingen

· Godkjenning av sakslisten

· Valg av møteleder og referent.

· Valg av 2 medlemmer til å undertegne
   årsmøteprotokollen

1. Styrets årsberetning

2. Regnskap i revidert stand

3. Fastsettelse av kontingent og gebyrer

4. Styrets forslag til handlingsplan

5. Styrets forslag til årsbudsjett

6. Nødvendige vedtektsendringer

7. Innkomne forslag

8. Valg.

 

Dokumentene legges ut på renna.no mandag 18. november. De som ønsker å ha dokumenter på papir bes skrive ut selv og ta med på møtet.

Mvh. Styret.

torsdag 02. april kl. 17:03

Svelvik Motorbåtforenings havn på Internett

onsdag 06. november kl. 15:06

Strøm i båten i vinter?

mandag 28. oktober kl. 11:15

Vann og toalett stenges for vinteren

torsdag 17. oktober kl. 16:00

Årsmøtet 2019

torsdag 17. oktober kl. 00:31

Båtplass 2020