Båtopptak og vinteropplag 2018

Publisert av Torstein Kristiansen den 05.09.18.

Båtopptak og vinteropplag høsten 2018.

 

Heising av båter vil foregå med lastebiler og mobilkran:

 

Lørdag 15. sept. fra kl. 08.00: Motorbåter under 10 tonn, heising med lastebil

Fredag   5. okt.   fra kl. 08.00: Seilbåter og motorbåter over 10 tonn, heising med mobilkran

Lørdag   6. okt.   fra kl. 08.00: Motorbåter under 10 tonn, heising med lastebil

Lørdag 20. okt.   fra kl. 08.00: Motorbåter under 10 tonn, heising med lastebil

 

Ingen båter kan settes i opplag før 15. september, heller ikke de som tas opp på egen bilhenger. Alle opplag skal kvitteres for og få anvist opplagsplass. Vi oppfordrer derfor også de som har båten på egen henger om å benytte de oppsatte opptaksdagene. Ta kontakt med havnesjefen dersom du må sette båten i opplag på egen henger til andre tider enn de vedtatte opptaksdagene.

 

Alle båter i opplag skal merkes med nummerert metallskilt som festes synlig på båt eller opplagsutstyr (ny ordning i år) Nummerskilt tildeles av havnesjefen etter kvittering for opptak/opplag og skal leveres inn ved utsett våren 2019. Vi håper denne ordningen vil løse problemet med at noen setter båter i opplag uten avtale og dermed bevisst eller ubevisst lar være å betale for opplaget. Båter uten nummerskilt vil derfor bli låst fast og ilagt tilleggsavgift.

 

For å kunne planlegge heising og plassering i opplag best mulig må vi ha påmelding på forhånd til ønsket opptaksdag for alle som trenger heising. Send sms til havnesjefen ( mob. 482 48 086) så fort som mulig og senest onsdag 12. sept. Oppgi båteiers navn, båtstørrelse og ønsker opptaksdato. NB: påmeldingsfristen gjelder alle opptaksdager! Rekkefølge for opptak baseres på når sms ble sendt.

Vi oppfordrer alle som har opptak samme dag til å hjelpe hverandre slik at alt går så kjapt unna som mulig.

 

Priser for opptak og vinteropplag skal opp som sak på ekstraordinært årsmøte 10. september, og det er derfor ikke mulig å opplyse om prisene før etter dette. ( Vi oppfordrer samtidig alle medlemmer om å stille på dette møtet!!)

 

Vi har plass til vinteropplag også for ikke-medlemmer. Ta kontakt via vår hjemmeside for mer info.