Høstdugnaden 2017

Publisert av Torstein Kristiansen den 23.08.17. Oppdatert 22.03.18.

Følgende arbeidsoppgaver ble løst:
Male vestre dør i kranhuset, fylle igjen humper i veien i sør, flytte "parkeringssteinene" inn under mastestativet,
v
aske lyskupler, fjerne rester av tepper etc. på stolper ved gangbrua, reparasjon av bord ved gjestebrygga,
f
jerne ugress/slå rundt oljetank, slå gress rundt lasteapparat m.m.