Har du ikke satt ut båten enda?

Publisert av Torstein Kristiansen den 23.05.20.

Utdrag av vedtektenes paragraf 4 om båtplasser som ikke blir benyttet:

§4. Eventuell avgivelse av båtplass etter dette skal meddeles styret skriftlig. Hvis tildelt båtplass sies opp før 1. juli refunderes halve avgiften. Oppsigelse etter 1. juli gir ingen refusjon. Ny bruker av plass betaler full avgift ved tildeling før 1 juli og halv avgift etter 1. juli. All fakturering og refusjon går via foreningens kasserer. Ansvar for tildelt vakt opprettholdes til ny tildeling er foretatt. Ansvar for høstvakt bortfaller ved oppsigelse før 1 juli.

Dersom båtplassen ikke er tatt i bruk innen 1. juni, bortfaller tildelingen og båtplassen går automatisk tilbake til styret for ny tildeling.