Svelvik Motorbåtforening

Strøm i båten i sommersesongen

Publisert av Torstein Kristiansen den 21.05.19. Oppdatert 21.06.19.

Strøm i båten i sommersesongen.

De siste årene har utgiftene til strøm i havna økt betraktelig, og spesielt har forbruket om sommeren blitt mye større. Vi antar dette skyldes at mange flere enn tidligere bruker strøm til varme, kjøleskap, varmt vann m.m. i tillegg til lading. Årsmøtet 2018 har pålagt styret å gjøre tiltak slik at strømforbruk utover lading bli belastet dem som bruker strøm.

Hvis du ønsker å ha båten tilkoblet landstrøm over lengre tid og til mer enn lading må du ta kontakt med havnesjefen for å gjøre avtale om dette. Kabler som står i over flere dager uten å være merket vil bli koblet fra. Det vil bli tatt stikkprøver av forbruket. Måleren leses av når avtale er gjort og ved opptak om høsten. Pris pr. kwh blir som for vinterstrøm: Høyeste pris for perioden + 50 øre.

Vi minner også om at det skal benyttes kabler av god kvalitet godkjent for utendørs bruk. Dersom sikringen kobler ut må du sjekke eget el.anlegg og egen kabel før du kobler til på nytt!

Styret.

Svelvik Motorbåtforenings havn på Internett

torsdag 02. april kl. 17:03

Grensegaten stenges

torsdag 23. januar kl. 00:00

Referat fra ekstraordinært årsmøte

torsdag 16. januar kl. 00:00

Høy vannstand natt til onsdag 15.januar

tirsdag 14. januar kl. 12:44

Frivillighetsregisteret

søndag 12. januar kl. 10:44