Vårpuss og avfall

Publisert av Dagfinn Berge den 16.04.18.
Endelig kom våren og tid for båtpuss,
Styret minner om at den enkelte er ansvarlig for å levere inn alt som betraktes som spesialavfall på gjenbrukstasjonen.
Dette være seg olje, batterier, bokser, ruller etc etter stoffing, oljefiltre med mer.
Ved skraping av bunnstoff oppfordres det til å legge presenning under og samle opp og levere inn avfallet.
Søppelkassen som står i havnen er kun for vanlig husholdningsavfall.

Styret