Årsmøtet 2022

Publisert av Torstein Kristiansen den 17.12.21. Oppdatert 17.12.21.

Ihht vedtak på årsmøtet i 2019 skal årsmøtet f.o.m. 2022 avholdes hvert år innen utgangen av januar måned. Kommende møte skal derfor behandle beretning og regnskap for perioden 01.11.20 - 31.12.21. 

Frist for å komme med forslag til møtet er 13.01.22.

Møtedokumentene publiseres på renna.no 1 uke før møtet.

Dagsorden:

Konstituering:

  •  Godkjenning av innkallingen.
  •  Godkjenning av sakslisten.
  •  Valg av møteleder og referent.
  •  Valg av 2 medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen

1 min stillhet for å minnes medlemmer som har gått bort.

 

1. Styrets årsberetning

2. Regnskap i revidert stand

3. Fastsettelse av kontingent og gebyrer

4. Styrets forslag til handlingsplan

5. Styrets forslag til årsbudsjett

6. Nødvendige vedtektsendringer

7. Innkomne forslag

8. Valg