Båtutsetting våren 2022

Publisert av Torstein Kristiansen den 15.03.22.

Utsetting bestilles på sms senest fredag før den perioden du ønsker å sette ut båt:

Palmelørdag 09.04

C

Sms til Arne Fiskum tlf. 906 25 454

Periode 1: 25.04 -30.04

C

Sms til Arne Fiskum tlf. 906 25 454

Periode 2: 02.05 – 07.05

A

Sms til Bjørnar Uhre tlf. 918 33 751

Periode 3: 09.05 – 14.05

B

Sms til Einar Evensen tlf. 911 04 528

 Oppgi navn, båtstørrelse, båttypen (seilbåt/motorbåt) og ønsket dato. Du vil bli kontaktet for avtale om tidspunkt.

Vi prøver å oppfylle ønsker om utsettsdato, men hvis det er veldig få båter en dag kan flytting til annet tidspunkt bli aktuelt.

Dersom du ligger i opplag bak andre båter vil det ikke bli mulig nå komme ut før de foran er ute. Ved opptak om høsten vil flg. gjelde: Dersom du vil tidlig ut må du sent opp.

Følg miljøplan for havna ifbm. båtpussen. Unngå søl med frostveske da dette dreper gresset. Dersom du skal skrape eller slipe bunnstoff må dette samles opp og leveres på gjenbruksstasjonen som farlig avfall. Bruk presenning under båten!

Husk nødvendig mannskap ved utsetting.

Opplagsmateriell, krybber, stativer o.l. skal fjernes umiddelbart etter utsett, og det skal ryddes på opplagsplass.