Vil du påta deg verv i styret?

Publisert av Torstein Kristiansen den 15.02.22.

Det manglet kandidater til flere tillitsverv da det ordinære årsmøtet ble avholdt 27. januar. Valgkomiteen har derfor i samråd med styret besluttet å sende infoskriv til alle medlemmer i Svelvik Motorbåtforening på mail med oppfordring til å påta seg verv i foreningen. Det nåværende styret har bestått i mange år. 

Foreningen drives på frivillighet og det er derfor viktig at alle tenker igjennom dette og vurderer et verv for fellesskapet.

Roller som i utgangspunktet er på valg er følgende: 

  • 1stk. Leder for 2 år
  • 1stk. Kasserer  for 2 år
  • 1stk. Valgkomite for 1 år

Vi har fått inn et forslag hvor nåværende sekretær Dagfinn Berge har sagt seg villig til å ta 2 år som leder samt at kasserer Arild Lindberg har sagt seg villig til å gå på to år til.

Valgkomiteen trenger da forslag for å fylle følgende roller:

Sekretær for 1 år 

Valgkomite for 1 år

Håper dette skrivet kan bidra til at vi kan fylle manglende verv. Vennligst ta kontakt dersom du kan bidra til et verv eller har et godt forslag til en kandidat  

 

Med vennlig hilsen valgkomite  

 

Marius Lieng  

488 65 916 

marius.lieng@bos.no 

 

Kjetil Stampe Auke 

959 86 642 

k.s.auke@online.no