Svelvik Motorbåtforenings havn på Internett

Svelvik Motorbåtforenings havn på Internett

Svelvik Motorbåtforenings havneanlegg er en av "perlene" i vår kommune i nær tilknytning til Batteriøya og kommunens Tusenårssted. Området benyttes svært aktivt, ikke bare av våre egne medlemmer, men også av øvrige innbyggere samt gjester og andre tilreisende.

Les mer
Ekstraordinært årsmøte 10.september

Ekstraordinært årsmøte 10.september

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte på klubbhuset mandag 10. september kl. 19.00. Det må vedtas nye tariffer for 2019 for å kunne møte de økonomiske utfordringene som kommer ifbm. framtidig løsning for båtløft. Styret vil legge fram de alternativene det arbeides med som grunnlag for forslag om nye tariffer. Det er viktig at alle møter fram og bruker sin stemme til å påvirke!

Les mer