Førstehjelp for båtfolk

Dette erstatter ikke kurs! Vi anbefaler at du tar kontakt med Svelvik Røde Kors om det. Dersom det skjer en ulykke stor eller liten skal du som har lært førstehjelp ta ledelsen!
Fortell de som er rundt deg hva de skal gjøre.

OPPTREDEN PÅ SKADESTEDET SIKRE SKADESTEDET
•slå av strøm
•slukke brann
•ta pasient vekk fra faremomenter

FÅ OVERSIKT
•Hvem er skadet?
•Hvor mange?

MELDE I FRA

mobiltelefon (Tlf: 113) eller VHF (Kanal 16 - Følg nødprossedyren):
•Fartøyets navn.
•Posisjon ( bruk GPS hvis du har)
•Skadetype og -omfang
•Hvor mange er om bord (evnt. i vannet)

FÅ MELDINGEN BEKREFTET!!! GI LIVREDDENDE FØRSTEHJELP

BRUDDSKADER
INSEKTSTIKK ,MANETER, FJESING M.M
LUFTVEIER
HJERTE LUNGE
BLØDNINGER
SIRKULASJONSSVIKT
HODESKADER
BRANNSKADER
FORGIFTNINGER
SJØ (SNØ) BLINDHET
GENERELL NEDKJØLING