Kontingenter og tariffer 2024

Medlemskontingent

Medlemskontingent - innmelding i 1. halvår                      kr.  500,-
Medlemskontingent - innmelding i 2. halvår                      kr.  250,-
Innmeldingsgebyr (hele året)                                                kr. 200,-

 

Båtfeste (sommersesongen)

Medlemmer: kr.  10,00 pr. bryggecm        
Andre Eksterne: kr. 30,00 pr. bryggecm

Andre Eksterne er båtfeste for eiere som bor utenfor Drammen kommune og ikke er medlem. Disse kan tildeles plass dersom havna ikke er fylt opp av medlemmer innen 15. mai.

Hvis tildelt båtplass sies opp før hovedfakturaens forfall 1. mars krediteres hele beløpet.     

Hvis tildelt båtplass sies opp før 1. juli refunderes halve avgiften. Oppsigelse etter 1. juli gir ingen refusjon. Ny bruker av plass betaler full avgift ved tildeling før 1 juli og halv avgift etter 1. juli. All fakturering og refusjon går via foreningens kasserer.


Dersom båtplassen ikke er tatt i bruk innen 1. juni, bortfaller tildelingen og båtplassen går automatisk tilbake til styret for ny tildeling.

 

Korttidsleie av båtplass

Korttidsleie beregnes pr. påbegynt uke slik:

Plassens sesongpris / 26 uker x antall uker leie + 25%

 

Utsetting/opptak utenom planlagte perioder  

Tjenesten skal kun benyttes hvis helt nødvendig. Tid avtales direkte med ansvarlig Sublift-team-se renna.no.

Medlemmer                                                                           kr. 1320,- pr. løft opp eller løft ut
Eksterne/Andre                                                                     kr. 2100,- pr. løft opp eller løft ut 

 

Oppløft/utsett for ettersyn i sommersesongen

Medlemmer                                                                          kr. 1000,-
Eksterne/Andre                                                                    kr. 1500,-

Prisen inkluderer løft opp og ut. Tid avtales direkte med ansvarlig Sublift-team. Se renna.no.

                                                                                

Utsettingsavgift på rampe (medlemmer/ gratis)                           

Kr. 75,- ut og kr. 75,- opp

Det betales med Vipps eller bankkort før bommen åpnes

 

Vinteropplag i havna forutsatt opptak/utsett i terminfestede perioder.
Inkluderer alle tjenester uansett om de benyttes eller ikke.

 

Båtstørrelse                                       Medlem                     Eksterne/Andre                      

Under 20 fot                                           1200,-                                2500,-
20 – 25 fot                                              1800,-                                3800,-
26 – 30 fot                                              2400,-                                5000,-
31 – 35 fot                                              3000,-                                6500,-
36 -  40 fot                                              3600,-                                7500,-

41 fot og større                                      4200                                   9000,-

 

For båter som ligger ved kai om vinteren, gjelder satsene for båtfeste i sommersesongen (kr. 10,00/kr. 30,00 pr. bryggecm)

 

Sommeropplag etter avtale med styret (ref. vedtektenes § 8) (gjeldende fra siste utsettsdato til første opptaksdato).

Dersom det foreligger en forhåndsavtale med styret om sommeropplag, skal det betales et gebyr på kr. 100,- pr. dag. Dersom båten må flyttes innen foreningens område, påløper et flyttegebyr på kr. 1000,- dersom flyttingen utføres av foreningen. 

 

For sent utsett
Dersom det ikke foreligger en avtale med styret om å få sette ut senere enn siste utsettslørdag, påløper et gebyr på kr. 200,- pr. dag.

Alt materiell skal være fjernet senest 3 dager etter sjøsetting. Dersom dette ikke etterkommes, skal båteier bøtelegges med kr. 300,-, og deretter kr. 300,- for hver påbegynt uke.

 

Bruk av strøm
Båteiere som ønsker strøm om bord skal ha avtale med styret om dette.

Dette gjelder både sommer som vinter.

Bruk av strøm utover ren lading forutsetter at det benyttes måler. Det vil bli foretatt kontroller.

Gjeldende pris er kr. 3,00kr per KWh.

 

Purregebyr

Ved for sen betaling av tilsendt faktura sendes purring 14 dager etter forfall. 2. gangs purring tillegges purregebyr ihht. gjeldende norsk lov. Inkassovarsel sendes sammen med 2.gangs purring.

 

Tariffene er revidert på ekstraordinært årsmøte 10.09.18 og på ordinære årsmøter 27.11.18,  20.01.21 (digitalt møte), 27.01.22 og 31/1 2023.