Priser

 

Kontingenter og gebyrer 2018.

 

Medlemskontingent

Medlemskontingent - innmelding i 1. halvår                          kr.  400,-
Medlemskontingent - innmelding i 2. halvår                          kr.  200,-
Innmeldingsgebyr (hele året)                                                    kr.  200,-

Båtfeste (sommersesongen)


Medlemmer                                                                                 kr.  500,- pr. bryggemeter
Andre Eksterne                                                                            kr.1000,- pr. bryggemeter

Hvis tildelt båtplass sies opp før 1. juli refunderes halve avgiften. Oppsigelse etter 1. juli gir ingen refusjon. Ny bruker av plass betaler full avgift ved tildeling før 1 juli og halv avgift etter 1. juli. All fakturering og refusjon går via foreningens kasserer. Ansvar for tildelt vakt opprettholdes til ny tildeling er foretatt. Ansvar for høstvakt bortfaller ved oppsigelse før 1 juli.


Dersom båtplassen ikke er tatt i bruk innen 1. juni, bortfaller tildelingen og båtplassen går automatisk tilbake til styret for ny tildeling.

Utsetting/opptak utenom oppsatte dager

Tjenesten skal kun benyttes hvis helt nødvendig og utføres av 1 havnebetjent. Tid avtales direkte med havnebetjenten.

Medlemmer                                                                                  kr. 1320,- pr. løft opp eller løft ut
Eksterne/Andre                                                                            kr. 2100,- pr. løft opp eller løft ut 

Oppløft/utsett for ettersyn i sommersesongen


Medlemmer                                                                                  kr. 1000,- pr. løft opp eller løft ut
Eksterne/Andre                                                                           kr. 1500,- pr. løft opp eller løft ut Hvis båten kan løftes opp og settes ut igjen på ett frammøte for havnebetjenten faktureres kun for ett oppdrag.

Leie av kran til masteløft og/eller leie av mastestativ for masteopplag for seilbåter


Medlemmer                                                                                  kr. 110,-
Eksterne/Andre                                                                            Kr. 220,-

Bruk av kran til masteløft avtales med sertifisert personell. Havnebetjentene skal ikke involveres.

                                                                                       

Utsettingsavgift på rampe (medlemmer/ gratis)                   kr. 60 (samlet for både utsett og                                                                                         opptak)

Det betales med Vipps eller via sms før rampa tas i bruk. Kontroll må påregnes, og bot kr.500,- vil påløpe hvis det ikke er betalt.

Vinteropplag i havna forutsatt opptak/utsett på ordinære lørdager.
Inkluderer alle tjenester uansett om de benyttes eller ikke.

Båtstørrelse                                       Medlem                     Eksterne/Andre                        Under 20 fot                                                       500,-                        1 000,-
20 – 25 fot                                              1.500,-                          3.000,-
26 – 30 fot                                              2.000,-                           4 000,-
31 – 35 fot                                              2.500,-                          5.000,-
Over 35 fot                                             3.000,-                           6.000,-

For båter som ligger ved kai om vinteren, gjelder satsene for båtfeste i sommersesongen (kr. 500,- /kr. 1.000 pr. bryggemeter). For større båter fastsettes prisen etter avtale med styret.

Sommeropplag etter avtale med styret (ref. vedtektenes § 8) (gjeldende fra siste utsettsdato til første opptaksdato).

Dersom det foreligger en forhåndsavtale med styret om sommeropplag, skal det betales et gebyr på kr. 100,- pr. dag. Dersom båten må flyttes innen foreningens område, påløper et flyttegebyr på kr. 1.000,- dersom flyttingen utføres av foreningens havnebetjenter. 

For sent utsett
Dersom det ikke foreligger en avtale med styret om å få sette ut senere enn siste utsettslørdag, påløper et gebyr på kr. 200,- pr. dag.

Bruk av strøm
Båteiere som ønsker strøm om bord vinterstid, skal ha avtale med styret om dette og bruke godkjent strømmåler, som leies av foreningen. Det betales kr. 1.500,- i depositum for strømmåleren. Strømforbruk avleses ved utsett og beregnes etter vintersesongens høyeste pris + kr. 0,50 pr. kwh. I båtpussperioden kan strøm brukes gratis i tilknytning til dette arbeidet, men det tillates ikke bruk av strøm til oppvarming.

Gebyr knyttet til Vedtektenes pkt. 10 – Vaktordning/vaktplikt
Båteier som gjør avtale med stedfortredende vakt betaler denne direkte kr. 800,- pr. natt.

Båteier som ikke møter til pålagt vakt blir fakturert for et gebyr på kr. 2300,-

Havneavgift – gjestebrygge                                                      kr. 60,- pr. natt etter kl. 22.00

Det betales med Vipps eller via sms. Kontroll må påregnes, og bot kr.500,- vil påløpe hvis det ikke er betalt.

Purregebyr


Ved for sen betaling av tilsendt faktura sendes purring 14 dager etter forfall. 2. gangs purring tillegges purregebyr ihht. gjeldende norsk lov. Inkassovarsel sendes sammen med 2.gangs purring.

 

Tariffene er revidert på årsmøtet 27.11.17.