Båtplasser

BÅTPLASSER 2018
Plassnr. Bruker Mobil
12 Ledig
13 Haakon Tønnessen 90912250
14 Kjetil Stampe Auke 95986642
15 Bjørnar Leonhardsen 97594419
16 Arild Lindberg 98234847
17 Jan Werner Hansen 91100374
18 Pål Steinert 47364333
19 Jan Magne Strømsnes 92287066
20 Espen Hansen 95249069
21 Rolf Tønnesen 90011537
22 Torstein Kristiansen 90647845
23 Arne Frank Pettersen
24 Tore Rasmussen 90184820
25 Stian Tegler Samuelsen 90948087
26 Lars Petter Justad 94802828
27 Kjersti Thun 91877545
28 Vidar Laine 92290948
29 Børge Johansen 90899784
30 Bernt Halvorsen 48248086
31 Arne Fiskum 90625454
32 Per G. Thoresen 90876508
33 Marius Lieng 48865916
34 Ellen og Jan Andersen 96514105
35 Tore Bjørge 92052183
36 Terje Thun 91378816
37 Dagfinn Berge 90179303
38 Jens Edv. Christiansen 95150350
39 Arnfinn Atterås 92262839
40 Kyrre Hansen 92233435
41 Bjørn Ivar Johansen 99348524
42 Anders Sanne Carlsen 93457525
43 Tor Ø. Birkeland 97588038
44 Bjørnar Uhre 91833751
45 Henning Hansen 97775624
46 Alf Grøneng 41545890
47 Jan Eriksen 90853061
48 Runar Høyer Olsen 90983200
49 Ole Jonny Brattum 90840117
50 Helge Olav Holm 41205138
51 Vidar Steen 98213634
52 Svenn Oddli 95454484
53 Knut Kristiansen 95825726
54 Tor Ole Borge 91679173
55 Per Bogen 95870509
56 Svenn Petter Andersen 90842067
57 Fredrik Dahle 45808877
58 Stian Nødset 97679765
59 Rune Skog 90063884
60 Petter Anton Moe 92047460
61 Kjell Arne Larsen 97156903
62 Jan-Erik Johnsen 91677629
63 Alexander Blomquist Hansen 92616632
64 Niels AA Windberg Jensen 91365977
65 Rune Sten Nilsen 91823562
66 Finn Terje Borgen 91784261
67 Runar Henricks 99271855
68 Ulf B. Hansen 95203114
69 Kent-Ove Kramer Stenberg 90802537
70 Andris Bitlacis 96814027
71 Dagfinn Kaspersen
72 Egil Andreassen 99542521
73 Rune Berger 90682997
74 Per-Øivind Larssen 92427522
75 Ledig
76 Christer Andersson 99286695
77 Erik Olsen 41558875
78 Kim Andre Brun Jorås 95889642
79 Bror Pettersen 41411764
80 Annette Kagiavas 92621442
81 John Liverud 91540746
82 Roy Reistad 92699953
83 Ledig
84 Ledig
150 Espen Myhre 98230360
151 Rune henning Olafsen 46319864
152 Sveinung Hope
153 Kjetil Johnsen 45130450
154 Inge Wergeland 92497669
155 Bjørn Oliversen 94786326
156 Odd Bjørnar Eriksen 90609209
157 Britt Petterson 48150368
158 Ole Bjørn Nesje 90828996
159 Terje Iversen 99082062
160 Roar Olsen 90734319
161 Ragnar Syverud 90061072
162 Håvard W. Pettersen 93256893
163 Sven Myhre 90995259
164 Gjørid L. Pettersen 90953814
165 Svein Olav Vik 90826950
166 Knut A. Renstrøm 91300044
167 Tom Harald Grepperud 93243015
168 Arne Olav Steinbakk 91339089
169 Rolf B. Andersen 90017428
170 Per Haugerud 91812123
171 Finn Dyve Nielsen 97732869
172 Johnny Årnes 93656758
173 Sigurd Olafsen 95170213
174 Bård Hope 93267801
175 Espen Wærp 91545987
176 Morten Christoffer Stensholt 94829617
177 Runar Jenserud 95129684
178 Jarle Strømsheim 90194992
179 Odd Pettersen 90047604
180 Rune Rue Johnsen 91663136
181 Trond Haagensen 95927793
182 Terje Thorkildsen 98851188
183 Jan Harald Pedersen 92680008
184 Tore W. Larsen 95876692
185 Lars Bakker 91121939
186 Elisabeth Hegg 95042897
187 Trond Egil Bakke 94370558
188 Morten Ebbestad 90727820
189 Øystein Hansen 95753999
190 Ivar Kalsaas 40201503
191 Thorleif Sundland 91743200
192 Bjørn Sundland 95259384
193 Erik Småtty Nordahl 90114064
194 Tor Reierth 95099472
195 Bjørn Rønjom 98234047
196 Jostein Olsen 92416082
197 Raymond Ingebrigtsen 91165747
199 Ledig
200 Finn Alvarstein 92280123
201 Franzisca Aarflot 92601228
202 Per Helge Sevatdal 93808996
203 Markus Ingebrigtsen Ebbestad 91165747
204 Jan Stensvold 41201296
205 Ragnar Syverud 90061072
206 Alf Ove Haug 41269857
207 Laila Tryde 90858093
208 Bjørn og Jorunn Eriksen 92017778
209 Knut Ronny Kleppe 48089171
210 Tommy Lippert 91154412
211 Tommy Berge 92056696
212 Terje Prøis 95525601
213 Christin Hofmann 97081440
214 Glen Paulsen 91308909
215 Inge Kaasin 91537387
216 Runar Martin Dammen 91879283
217 Ole Sylling 91197571
218 Anne Gartmann 46402250
219 Jeanie Beate Finnanger 92453856
220 Viktor Fredriksen 41471427
221 Pål Andre Røkeberg 46835900
222 Tom Sigsgaard
223 Gunhild Christine Færøvig 41487650