Svelvik Motorbåtforening
Fristen for å søke om båtplass sommeren 2020 var 30.11.19. Arbeidet med tildelinger pågår. Oversikt over tildelte plasser publiseres her i løpet mars.