1. november vil alle som er registrert som medlem pr. 31.10.20 få tilsendt søknadsskjema på e-post. Fristen for å søke båtplasser for sesongen 2021 er 30.11.2020. Plasser som blir ledige i løpet av sesongen fordeles etter ansiennitet til medlemmer på venteliste. 

Oversikt over tildelte plasser neste sesong publiseres her i februar 2021.