Dersom du har behov for kranløft utenom faste dager for utsett og opptak kan du ta kontakt med havnebetjent Terje Thun på tlf.913 78 816.

Som følge av at vi tar i bruk ny løsning for båtløft i løpet av sesongen 2020 vil tilbudet om kranløft opphøre i løpet av mai 2020.