Båtutsetting 2020

Båtutsetting 2020

19.03.20 19:32 av Torstein Kristiansen

Båtutsettingen går som planlagt på oppsatte datoer, men vi må ta visse forholdsregler ift. koronautbruddet (se egen artikkel om dette). Første utsetting er lørdag 4. april, og øvrige datoer er 25.04, 02.05 og 09.05. De som skal heises med mobilkran får egen e-post om dato for dette. Husk at alle må levere grønt metallskilt med opplagsnr. til havnebetjentene!

Les mer
Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte.

10.12.19 22:33 av Torstein Kristiansen

Vi har fått midlertidig svar på analyse av masser, og møtedokumentene er nå oppdatert ihht til disse. Det mangler fortsatt 2 prøvesvar fra eksternt laboratorium, men det antas at disse ikke vil innvirke på endelig konklusjon. Vi velger derfor å publisere dokumentene for at alle kan få mulighet til å sette seg inn i sakene. Dokumentene oppdateres fortløpende med eventuelle nye opplysninger.

Les mer