Miljøplan

 

Formål

SMF’s virksomhet skal ikke forurense sjøen, havneområdet eller naturen omkring. 

Bruk av området

Området skal brukes i henhold til festeavtale med Svelvik Kommune (grunneier). Foreningens medlemmer kan ha sine båter i havnen samt drive vedlikehold av båtene og annen tilknyttet aktivitet. Området er åpent for allmenn ferdsel.

Det er ikke tillatt med lagring av private eiendeler.

Det er tillat å parkere bil og tilhengere når en selv er på området eller bruker sin båt. Hensetting av båthenger eller opplagsmateriell er ikke tillatt.

Båndtvang for hunder gjelder i området. 

 

Avfallshåndtering

SMF har egen container for husholdningsavfall fra båt. Avfall fra båtpussen som f.eks spillolje, giftige malingrester, kjemikalier, batterier osv skal IKKE kastes i containeren.

Miljøbelastende avfall skal håndteres slik kommunens ordning tilsier.  Båteiere er selv ansvarlig for å levere slikt avfall på gjenvinningsstasjonen. Elektronikk, elektriske innretninger, batterier og flere andre produktkategorier kan også returneres til salgsstedene. Disse er forpliktet til å ta imot slikt avfall.

Vedlikehold og oppussing av båter skal gjennomføres så miljøvennlig som praktisk mulig. Det skal benyttes minst mulig miljøbelastende produkter.

Ved omfattende fjerning av bunnstoff i tørr tilstand, for eksempel ved sandblåsing eller omfattende sliping av plast, skal avfallet samles opp og leveres som spesialavfall. Ved slikt arbeid skal båten være tildekket slik at nærstående båter ikke blir tilgriset eller får skader. Underlaget skal også være tildekket.  

Den åpne ferdselen av allmennheten medfører forsøpling. Det blir verdsatt at medlemmene er på vakt mot slikt og bidrar til at ryddighet og orden høyner terskelen for tilfeldig forsøpling. Hensetting av søppel er miljøkriminalitet og kan anmeldes til politiet.

Bruk av vann

Det er tilrettelagt for vann til bunkring og båtvask. Vann skal ikke brukes unødvendig. spille. Det er ikke tillat å vaske kjøretøy på området.

Bruk av energi

Det er tilrettelagt for strøm til båtene. Denne bruken er regulert i foreningens reglement. Det skal kun benyttes utstyr som er godkjent for utendørs bruk.

 

Informasjon

Medlemmene plikter å gjøre seg kjent med miljøplanen. Den publiseres på renna.no og slås opp på oppslagstavla nord i havna.