Båtopptak og vinteropplag høsten 2020.

Publisert av Torstein Kristiansen den 01.09.20.

Info og rutiner som er beskrevet her gjelder alle som skal ha båt i opplag i havna. For ikke- medlemmer gjelder egne priser, se renna.no/priser.

Høstens båtopptak går over 3 perioder, og ikke som tidligere på 3 lørdager.

 1. periode: Mandag 14. – lørdag 19. sept.

  Påmelding til: Ole Bjørn Nesje på mob 908 28 996 innen fredag 11.sept.

   

 2. periode: Mandag 28. sept. – lørdag 3.okt.

  Påmelding til: Einar Evensen på mob 911 04 528 innen fredag 25. sept.

   

 3. periode: Mandag 12. okt. – lørdag 17.okt.

Påmelding til: Ole Jonny Brattum på mob 908 40 117 innen fredag 9.okt

 

Ring for å avtale tid til ansvarlig for den perioden du ønsker å ta opp båten. Du må også opplyse om båtens lengde/vekt (max 12tonn/4,5m br.) og når du planlegger utsetting våren 2021. Avtalt tidspunkt kan bli endret dersom det er veldig få båter en av dagene. Du vil i så fall få beskjed om dette.

NB: Du må også melde deg på og avtale tid for å sette båt i opplag på egen henger! Du vil få anvist opplagsplass av ansvarlig for perioden.

Punktene under gjelder for alle:

 • Båten skal være forsikret når den står i opplag. Båteier er ansvarlig for at egnet krybbe, opplagsutstyr eller henger er på plass.
 • Du må møte fram i god tid før avtalt klokkeslett for å montere krybbe eller opplagsutstyr på plass anvist av ansvarlig for perioden. Det vil ikke bli brukt køliste.
 • Fyll ut opptakslista med båtlengde oppgitt i fot og signer for opptak. Skriv tydelig og på riktig linje. Husk at opptakslista er grunnlag for fakturering.
 • Sørg for at tildelt skilt med opplagsnummer festes på båt eller opplagsutsyr slik at det er synlig også etter at presenning er dratt over. NB: Husk at skiltet skal leveres ved utsetting til våren.
 • For traktorhengere med fast drag må det være klaring på min 50cm for at Subliften skal komme under.