Båtplass 2020

Publisert av Torstein Kristiansen den 17.10.19.

Alle må søke om plass hvert år, og plassene tildeles etter ansiennitet der de med lengst medlemskap har forrang. Fristen for å søke om plass er 30.november.

Vi gjør oppmerksom på at

  •  For sent innkomne søknader settes sist på ventelista.
  • Tildelte plasser gjelder den båten det søkes om innen fristen. Ved bytte av båt i løpet av sesongen kan man ikke forvente å få annen plass.
  • Vi til enhver tid er avhengig av å ha så oppdatert båtregister som mulig for å kunne tildele båtplasser slik at vi utnytter plassen i havna best mulig. Vi ber derfor om at du er nøye med å oppgi riktige mål på din båt selv om du har svart på de samme spørsmålene flere ganger tidligere. 
  • For store båter vil ikke bli tildelt plass. Ingen båt kan stikke ut bak påler, innover brygge eller være så bred at det ikke er plass til god fendring.
  • Du må avtale med havnesjefen hvis du ønsker å ha strøm i båten i løpet av sommersesongen
  • Hvis du får båtplass må du delta i vaktordningen med 2 nattvakter i løpet av sesongen.
Melding om tildeling av plass eller eventuell plass på venteliste sendes ut i midten av februar 2020.