Båtpuss i koronatider

Publisert av Torstein Kristiansen den 19.03.20.

Styret ber om at alle respekterer og forholder seg til disse punktene:

  • Toalettene vil være stengt på ubestemt tid
  • Er du pålagt karantene skal du IKKE være i havna
  • Dersom du føler deg syk skal du heller ikke være i havna
  • Hold god avstand til andre (min. 1m) og unngå samling i grupper.
  • Bruk engangshansker, host i armkroken, vær nøye med håndhygiene.
  • Hold det ryddig rundt båten din.
  • Følg pålegg og råd fra Folkehelseinstituttet (FHI)

Vi minner i tillegg om at vanlige regler for behandling av avfall skal følges:

  • Utsatte kontainere er til restavfall.
  • Avfall fra båtpussen (oljer, kjemikalier, metallavfall, brukte koster og ruller ol) skal leveres på gjenvinningstasjonen. 

God båtpuss!