Båtutsetting 2020

Publisert av Torstein Kristiansen den 19.03.20.
De som må heises med mobilkran vil få/har fått beskjed om dato for dette. For alle andre benyttes vår egen kran:
  • Lørdag 4. april. kl. 07.00 til ca. kl 10.00. 
  • Lørdag 18. april. Heising med mobilkran. Egen e-post med info om klokkeslett sendes dem det gjelder.
  • Lørdag 25. april kl. 07.00 til ca. kl. 13.00
  • Lørdag 2. mai kl. 07.00 til ca. kl. 13.00.
  • Lørdag 9. mai kl. 07.00 til ca. kl 13.00
Løfting begynner kl. 07.00 etter rekkefølgen i kølista som du må skrive deg på når du kommer i havna. Heising avsluttes når alle som har meldt seg til den enkelte dato er på vannet, og hvis det er få påmeldte kan heising bli avsluttet før angitt tidspunkt. Det er derfor viktig at du kommer i havna og skriver deg på kølista kl. 07.00. Dersom det er praktisk for å få flyt i arbeidet kan havnebetjentene fravike kølista. Husk å kvittere for utsetting i lista og levere metallskiltet med opplagsnummeret til havnebetjentene.

Send sms til Terje Thun på mobil 913 78 816 senest torsdag før du skal sette ut båt. Husk at opplagsmateriell skal fjernes fra havneområdet umiddelbart etter utsetting. 

Artikkelbilde