Båtutsetting våren 2018

Publisert av Torstein Kristiansen den 17.04.18. Oppdatert 27.04.18.
Kontroll som ble utført av KIS (Kran og Industriservice)14. april avdekket store feil og mangler, og krana er derfor ikke godkjent for bruk før feil er rettet opp.  Det er antydet kostnader i størrelsesorden 250 000 kr. Styret vurderer om det er forsvarlig å bruke så mye penger på reparasjon eller om det er riktig å vurdere annen permanent løsning. Det vil uansett ikke være mulig å sette krana i stand slik at planlagte utsettinger denne våren kan gjennomføres. Utsettingen 28.april blir avlyst, og vi kommer med info om midlertidig løsning og nye datoer så fort som mulig.
Mvh styret.