Forsøpling.

Publisert av Torstein Kristiansen den 14.05.19.

Vi leier havneområdet av Svelvik Kommune og må drive på en måte som ikke belaster miljøet. For å få til dette er vi avhengig av at hver enkelt tar ansvar. Det er dessverre ikke alle som følger opp dette!

 

Spesialavfall på feil sted. Dette skal leveres på miljøstasjonen.

Dårlig gjort å la andre rydde etter seg...

Lensing av diesel og vann, blir kanskje ikke gress her i sommer