Stenging av rampe og søndre innkjøring.

Publisert av Torstein Kristiansen den 09.09.19.

Ifbm byggeprosjektet Svelvigen Brygge må en kloakkledning legges om. Det skal derfor graves over veien sør i havna og noen meter inn på grasbakken. Arbeidene begynner mandag 16. september og vil utføres så raskt som mulig. Utsettingsrampe og søndre innkjøring til havna vil derfor i utgangspunktet bli stengt t.o.m. fredag 20.09. Dersom arbeidene blir ferdig tidligere vil rampe/vei åpnes for bruk tidligere Alt vil uansett være klart til planlagt båtopptak 21.sept. 

Ifbm arbeidet med flytting av kloakkledningen vil området helt sør i havna bli brukt til sveising av rør. Det vil derfor blir avsperret et felt på noen meter allerede torsdag ettermiddag denne uka. Resten av området vil være åpent for parkering av bil/henger som vanlig.

Det kan også hende at  Skagerak Nett skal legge ned en ny jordkabel i samme periode, men dette er ikke avklart enda. Denne vil gå over hele vårt område fra nord til sør og ligge i samme grøft som kloakkledningen der denne krysser veien. Det er derfor viktig at ingen båter settes i opplag før 21.september slik vi tidligere har informert om. Dersom dette arbeidet ikke kan ferdigstilles før 21.09 vil arbeidene mest sannsynlig bli utsatt til våren 2020. Info om dette legges ut på renna.no så snart vi vet mer.