Svelvik Motorbåtforenings havn på Internett

Svelvik Motorbåtforenings havn på Internett

Publisert av Torstein Kristiansen den 02.04.15. Oppdatert 15.11.23.

Foreningen har for tiden i ca 335 medlemmer, men gjennom tidene har til sammen godt over 1400 av gamle Svelvik kommunens innbyggere stått i medlemslista.

SMF ble stiftet 25. mai 1926 av 7 motorbåteiere. En stor dugnadsinnsats ligger bak anlegget slik det fremstår i dag. Riktignok har den siste oppgraderingen av vestre brygge blitt foretatt av profesjonelle, men fra de første arbeidene i Renna ble igangsatt i 1926, har egeninnsatsen vært stor.

Tilskudd fra Bensinavgiftsfondet og Svelvik kommune samt lånopptak muliggjorde de første store anleggsarbeidene i havna som senere er blitt bygd ut etappevis. Økonomien har hele tiden vært under kontroll, og vi fremstår i dag med en sunn økonomi som muliggjør nødvendige oppgraderinger av anlegget.


Havna har installert kameraovervåkning og har totalt 146 båtplasser fordelt på ulike bredder. Om vinteren er det muligheter for opplag både på land og til vanns.

Vi håper både medlemmer, potensielle medlemmer og andre interesserte vil ha nytte av renna.no for å orientere seg om foreningens tilbud og indre liv.

Velkommen!

Styret