Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

Sykefravær i Styret

Sykefravær i Styret

I forbindelse med sykefravær vil utsending av fakturaer, medlemsnummer og liknende oppgaver påregnes å kunne ta noe tid. Ansiennitet gjelder fra søknad om medlemskap ble sendt og at faktura blir betalt. Vi vil sørge for at dette er ajour ifht søknad om båtplass for sesongen 2024.

Les mer
Svelvik Motorbåtforenings havn på Internett

Svelvik Motorbåtforenings havn på Internett

Svelvik Motorbåtforenings havneanlegg er en av "perlene" i vår kommune i nær tilknytning til Batteriøya og kommunens Tusenårssted. Området benyttes svært aktivt, ikke bare av våre egne medlemmer, men også av øvrige innbyggere samt gjester og andre tilreisende.

Les mer

Batteriøya