SMF ble stiftet 25. mai 1926 av 7 motorbåteiere. En stor dugnadsinnsats ligger bak anlegget slik det fremstår i dag. Riktignok har den siste oppgraderingen av vestre brygge blitt foretatt av profesjonelle, men fra de første arbeidene i Renna ble igangsatt i 1926, har egeninnsatsen vært stor.

Tilskudd fra Bensinavgiftsfondet og Svelvik kommune samt lånopptak muliggjorde de første store anleggsarbeidene i havna som senere er blitt bygd ut etappevis. Økonomien har hele tiden vært under kontroll, og vi fremstår i dag med en sunn økonomi som muliggjør nødvendige oppgraderinger av anlegget.

Her kan du lese beretningen fra foreningens 75-årsjubileum i 2001


Oversikt over medlemmer som er hedret med Æresmedlemskap i SMF:

2

 

 

 

 

 

 

 

G. Gabrielsen

 

 

medlem fra 1926 til 1969

 

 

 

 

Æresmedlem fra 1958

8

 

 

 

 

 

 

 

J. Faret

 

 

medlem fra 1926 til 1941

 

 

 

 

Æresmedlem fra?

18

 

 

 

 

 

 

 

Eugen Berger

 

 

medlem fra 1926 til 1975

 

 

 

 

Æresmedlem fra 1959

41

 

 

 

 

 

 

 

Louis Larsen

 

 

medlem fra 1932 til 1973

 

 

 

 

Æresmedlem fra?

48

 

 

 

 

 

 

 

Olaf Landås

 

 

medlem fra 1936 til 1998

 

 

 

 

Æresmedlem fra 1971

57

 

 

 

 

 

 

 

John Larsen

 

 

medlem fra 1941 til 1971

 

 

 

 

Æresmedlem fra 1971

155

 

 

 

 

 

 

 

Robert Christensen

 

 

medlem fra 1964 til 2003

 

 

 

 

Æresmedlem fra 1996

160

 

 

 

 

 

 

 

Erik Larson

 

 

medlem fra 1965 til 2002

 

 

 

 

Æresmedlem fra 1980

238

 

 

 

 

 

 

 

Tore Bjørge

 

 

medlem fra 1976

 

 

 

 

Æresmedlem fra 2003