Svelvik Motorbåtforenings havneanlegg er en av "perlene" i vår kommune i nær tilknytning til Batteriøya og kommunens Tusenårssted. Området benyttes svært aktivt, ikke bare av våre egne medlemmer, men også av øvrige innbyggere samt gjester og andre tilreisende.

Foreningen har for tiden i ca 340 medlemmer, men gjennom tidene har til sammen godt over 1000 av kommunens innbyggere stått i medlemslista.

Medlemskap i foreningen betinger at man bor i Drammen kommune, og alle medlemmer kan søke båtplass. Etter at flytebrygger nord for brua til Batteriøya ble tatt ut av bruk i 2014 har havna har 146 plasser og disse blir fordelt etter mottatt søknad. 15 av disse plassene disponeres av Drammen Havnevesen som en del av vår leieavtale med dem vedrørende deres grunn på Batteriøya. Tildelingen gjelder for en sesong, og det søkes ny plass hvert år. Søknadsskjema for båtplass blir sendt ut til alle på registrerte e-post. Dersom du ikke mottar denne innen 1. november så send oss en epost på sekretariat@renna.no.
Havna er videoovervåket. 
Vi håper både medlemmer, potensielle medlemmer og andre interesserte vil ha nytte av renna.no for å orientere seg om foreningens tilbud og indre liv.

Velkommen!

Styret