Om vaktplikt som følger tildelt båtplass og gebyrer ved bruk av stedfortreder eller ved uteblivelse.

Når du er tildelt båtplass for sesongen følger plikten til å delta i vaktordningen med. (ref. vedtektene, spes. pkt. 4 og 10) Hvis du ønsker å avgi båtplassen i løpet av sesongen skal dette meddeles styret v/båtplassjefen skriftlig. Båtplassjefen vil da forsøke å få ny bruker av plassen. Vær oppmerksom på at du ikke er fritatt fra oppsatt vaktordning før båtplassjefen har bekreftet at ny tildeling av plassen har funnet sted. Vaktlisten kan ikke endres før vi har et nytt navn å sette inn. Ansvar for vakta du er satt opp på er altså din inntil du har mottatt bekreftelse på at plassen ikke lenger er din.

Gebyr knyttet til Vedtektenes pkt. 10 – Vaktordning/vaktplikt

Båteier som gjør avtale med stedfortredende vakt betaler denne direkte kr. 900,- pr. vakt.

 Båteier som ikke møter til pålagt vakt blir fakturert for et gebyr på kr. 2300,-

 

Vaktliste for 2021 blir publisert her ca. 1. april