Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av januar måned.

Her vil du finne foreningens handlingsplan, årsmøtedokumenter og referat fra årsmøte. Siste godkjente handlingsplan vil være inkludert i referatet fra årsmøte.