Båtplassene tildeles etter ansiennitet ( medlemsnummer) for en sesong om gangen, og alle må søke på nytt hvert år.  Fristen for å søke om plass for sommeren 2021 var 30.11.20, og melding om tildeling av plass ble sendt ut i februar 2021. De som ikke fikk plass ble satt på venteliste og vil få tilbud dersom passende plass blir ledig. Plasser som blir ledige i løpet av sesongen tildeles medlemmer på venteliste fortløpende. Det er mulig å søke om plass utenfor søknadsperioden for å komme inn på sesongens venteliste; send e-post via "kontakt" øverst på sida. Husk å oppgi båttype, reg.nr., lengde, bredde, høyde over vannet og dybde.

Frist for å søke om plass for 2022 er 30.11.21. Det skal søkes på skjema som sendes alle medlemmer i november 2021..