Fristen for å søke båtplasser for sesongen 2024 var 30.11.2023. Ved fristens utløp var det kommet inn over 175 søknader, og det betyr dessverre at det er mange som ikke kan få plass i år. Melding om tildeling av plass sendes ut sammen med faktura for medlemskontingent og eventuelt vinteropplag ca. 15.februar. Plasser som blir ledige i løpet av sesongen fordeles etter ansiennitet til medlemmer på venteliste.