Fristen for å søke båtplasser for sesongen 2021 var 30.11.2020. Ved fristens utløp var det kommet inn over 175 søknader, og det betyr dessverre at det er mange som ikke kan få plass i år. Se oversikt over tildelte plasser under. Plasser som blir ledige i løpet av sesongen fordeles etter ansiennitet til medlemmer på venteliste.