Petter Anton Moe style=

Petter Anton Moe

Båtplassjef
Rune Henning Olafsen style=

Rune Henning Olafsen

Leder
Jens Edvard Andreassen style=

Jens Edvard Andreassen

Nestleder
Håvard W. Pettersen style=

Håvard W. Pettersen

Sekretær
Rune Rue Johnsen style=

Rune Rue Johnsen

Kasserer
Runar Jenserud style=

Runar Jenserud

Havnesjef
Svenn Oddli style=

Svenn Oddli

Vararepr. styret