Båtkortesje 17.mai

Publisert av Torstein Kristiansen den 03.05.21.

Alle som ønsker å delta samles i fjorden sør for Svelvik litt før kl. 11.30. Kortesjen starter fra de søndre sjømerkene i Svelvikrenna ca. kl. 11.40 og skal passere  Batteriøya under salutteringen kl. 12.00. Det skal salutteres med 21 skudd over hele Norge samtidig, og vi må derfor prøve å time det slik at mange båter er ved Batteriøya på rett tid. Kortesjen går gjennom hele Svelvikstrømmen og inn i Dramstadbukta der den løses opp. 

De som ønsker det kan fortsette videre innover fjorden sammen med eventuelle deltakere fra Havnevik og Drammen.