Båtopptak høsten 2022

Publisert av Dagfinn Berge den 26.08.22. Oppdatert 29.08.22.

Til alle medlemmer!

Båtopptak og vinteropplag høsten 2022.

Båtsesongen 2022 er snart over og det er tid for å tenke på vinteropplag. Forrige årsmøte tok inn en ny bestemmelse i vedtektenes §6 for å sikre at våre medlemmer får plass i en tid der det er stor etterspørsel etter vinteropplagsplasser:

§6. Både medlemmer og ikke-medlemmer kan søke om vinteropplagsplass både på land i havneområdet og på vannet. Ved stor etterspørsel etter vinteropplag på land prioriteres først båter med sommerplass i havna, deretter andre medlemmer etter medlemsnummer og sist ikke-medlemmer.

For å kunne planlegge i tråd med dette er det helt nødvendig med en felles frist for bestilling av vinteropplag.

NB: Du må også bestille vinteropplag for å sette båt i opplag i havna på egen henger! Du vil få anvist opplagsplass.

Frist for bestilling: Fredag 2.september.

Send en SMS til den kontakt du ser under i forhold til den perioden du ønsker opptak
og oppgi følgende informasjon:

  • navn, medlemsnr  
  • eventuell båtplassnr. sommeren 2022
  • hvilken ukedag og periode du ønsker å ta opp båten.
  • båtens vekt og totale lengde i fot.
  • om du trenger løft eller tar opp på henger selv

Du vil få beskjed om eksakt tidspunkt for opptak. Bestillinger etter fristen settes på venteliste, og vinteropplagsplass kan da ikke garanteres!
Info og rutiner som er beskrevet her gjelder alle som skal ha båt i opplag i havna.

Høstens båtopptak går over 3 perioder.

1.periode: 12.09 - 17.09  Kontaktperson Jan Eriksen   954 40 953

2. periode: 26.09 - 01.10 Kontaktperson  Bjørnar Uhre  918 33 751

3.periode: 10-10 - 15.10 Kontaktperson Arne Fiskum  906 25 454

 Hvis du ønsker tidlig utsett våren 2023 må du sent opp i høst!

 

Båten skal være forsikret når den står i opplag. Båteier er ansvarlig for at egnet krybbe, opplagsutstyr eller henger er på plass.

Vedtektenes §6, 2. avsnitt: Båteier må stille med nødvendig mannskap og riktig tilpasset opplagsmateriell. Max bredde på krybber er 320cm, og kjølstøtter må være minst 50 cm høye. Krybber må ikke veie mer enn at de kan flyttes/justeres manuelt. Ved mangler blir ikke båten tatt opp.

 

Du må møte fram i god tid før avtalt klokkeslett for å montere krybbe eller opplagsutstyr på plass anvist av ansvarlig for perioden.

Fyll ut opptakslista med båtlengde oppgitt i fot og signer for opptak. Skriv tydelig og på riktig linje. Husk at opptakslista er grunnlag for fakturering.

Sørg for at tildelt skilt med opplagsnummer festes på båt eller opplagsutstyr slik at det er synlig også etter at presenning er dratt over. NB: Husk at skiltet skal leveres ved utsetting til våren.

For traktorhengere med fast drag må det være klaring på min 50cm for at Subliften skal komme under.

Denne informasjonen er sendt på e-post til alle medlemmer og lagt ut på renna.no.

 

Mvh styret.