Båtopptak og vinteropplag høsten 2021

Publisert av Torstein Kristiansen den 19.08.21.

Forrige årsmøte tok inn en ny bestemmelse i vedtektenes §6 for å sikre at våre medlemmer får plass i en tid der det er stor etterspørsel etter vinteropplagsplasser:

§6. Både medlemmer og ikke-medlemmer kan søke om vinteropplagsplass både på land i havneområdet og på vannet. Ved stor etterspørsel etter vinteropplag på land prioriteres først båter med sommerplass i havna, deretter andre medlemmer etter medlemsnummer og sist ikke-medlemmer.

Styret har i samråd med Subliftteamet utarbeidet  rutinene som er beskrevet under:

 For å kunne planlegge i tråd med ny §6 er det helt nødvendig med en felles frist for bestilling av vinteropplag. 

NB: Du må også bestille vinteropplag for å sette båt i opplag i havna på egen henger! Du vil få anvist opplagsplass.

Frist for bestilling: Onsdag 1.september. Send sms til 922 11 593 og oppgi flg informasjon:

  • navn, medlemsnr (hvis du er medlem)
  • eventuell båtplassnr. sommeren 2021
  • hvilken ukedag og periode du ønsker å ta opp båten.
  • båtens vekt og totale lengde i fot.
  • om du trenger løft eller tar opp på henger selv

Du vil få beskjed om eksakt tidspunkt for opptak. Bestillinger etter fristen settes på venteliste, og vinteropplagsplass kan da ikke garanteres!

 

Info og rutiner som er beskrevet her gjelder alle som skal ha båt i opplag i havna.

Høstens båtopptak går over 3 perioder.

1.periode: Mandag13. – lørdag 18. sept.

2. periode: Mandag 27. sept. – lørdag 2.okt.

3.periode: Mandag 11. okt. – lørdag 16.okt.

 

Båten skal være forsikret når den står i opplag. Båteier er ansvarlig for at egnet krybbe, opplagsutstyr eller henger er på plass.

Vedtektenes §6, 2. avsnitt: Båteier må stille med nødvendig mannskap og riktig tilpasset opplagsmateriell. Max bredde på krybber er 320cm, og kjølstøtter må være minst 50 cm høye. Krybber må ikke veie mer enn at de kan flyttes/justeres manuelt. Ved mangler blir ikke båten tatt opp.

Du må møte fram i god tid før avtalt klokkeslett for å montere krybbe eller opplagsutstyr på plass anvist av ansvarlig for perioden.

Fyll ut opptakslista med båtlengde oppgitt i fot og signer for opptak. Skriv tydelig og på riktig linje. Husk at opptakslista er grunnlag for fakturering.

Sørg for at tildelt skilt med opplagsnummer festes på båt eller opplagsutsyr slik at det er synlig også etter at presenning er dratt over. NB: Husk at skiltet skal leveres ved utsetting til våren.

For traktorhengere med fast drag må det være klaring på min 50cm for at Subliften skal komme under.

Hvis du ønsker tidlig utsett våren 2022 må du sent opp i høst!

 

Denne informasjonen er sendt på e-post til alle medlemmer og lagt ut på renna.no.

Mvh styret.