Båtplass 2022

Publisert av Torstein Kristiansen den 07.11.21. Oppdatert 17.12.21.
 Søknadsfrist 30.nov.

Plassene tildeles etter ansiennitet der lavere medlemsnummer har fortrinnsrett. 
Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i gjeldende bestemmelser for tildeling av plass. Årsmøtet i januar skal behandle forslag som berører regler for tildeling av båtplasser og bestemmelser om båtstørrelse som kan medføre endringer.

Melding om tildeling av plass eller eventuell plass på venteliste sendes ut i midten av februar 2022.

Eventuell tildeling av plass gjelder den båten du søker om plass for. Du kan ikke regne med å få annen plass dersom du bytter båt i løpet av sesongen!

Ingen del av båten, inkl. baugspyd/anker/jolle, skal stikke innover brygge eller utenfor påler.