Blødninger

Publisert av Rune Sandland den 09.02.15.

Små blødninger:
Små blødninger, skrubbsår etc. vaskes med rent vann eller pyrisept.og plastres.

Større blødninger:
Trykk med en kompress rett på såret komprimer med en trykkbandasje
Hev den skadde legemsdelen over hjertehøyde for å minke det indre trykket mot såråpningen.
Legg på bandasje (e.l.), med et trykklegeme (stein, klokke, lighter e.l.).
Surr passe hardt fast. Forebygg sirkulasjonssvikt ved å heve bena.

Indre blødninger:
Ved indre blødninger er det viktig å huske at selv om det ikke er noe sår som blør, er blødningen og blodtapet like reelt.
Symptomer på indre blødninger:
- Bleik, kald hud
- Smerter
- Missfarging på skadested (blåfarge og hevelse)
- Nedsatt bevissthet (av og til)
- Pustevansker (i noen tilfelle)

Førstehjelp:
- Hev den skadde legemsdelen over hjertehøyde.
- Forebygg sirkulasjonssvikt.