Bom på utsettingsrampa

Publisert av Torstein Kristiansen den 28.04.21.

Bommen monteres i disse dager, og vi er i gang med nødvendige registreringer og avtaler for å kunne benytte betalingsløsningene. 

Medlemmer vil kunne åpne bommen uten kostnad basert på det mobilnummeret hver enkelt har oppgitt til foreningen (pr. 23.04.21) Styret får tilganger for å kunne oppdatere og legge inn telefonnummer. For dem som måtte lure: Bommen vil ikke gå ned mens bil/henger er på rampa. Det er frest ned en føler i betongen.

For ikke-medlemmer er prisen ihht årsmøtevedtak kr.50,- ut og kr. 50,- opp.

Bil og henger kan parkeres på grassletta mens du er på båttur. Hensetting av båthenger er ikke tillatt.