Bom på utsettingsrampa

Publisert av Torstein Kristiansen den 28.04.21. Oppdatert 18.05.21.

Medlemmer vil kunne åpne bommen uten kostnad basert på det mobilnummeret hver enkelt har oppgitt til foreningen (pr. 23.04.21) Send oss en melding hvis du ikke får åpnet bommen, så sjekker vi at det er riktig telefonnummer som er registrert. For dem som måtte lure: Bommen vil ikke gå ned mens bil/henger er på rampa. Det er frest ned en føler i betongen.

For ikke-medlemmer er prisen ihht årsmøtevedtak kr.50,- ut og kr. 50,- opp.

Bil og henger kan parkeres på grassletta mens du er på båttur. Hensetting av båthenger er ikke tillatt.