Forgiftninger

Publisert av Rune Sandland den 09.02.15.

Gjør følgende:
Gi drikke.
Kontakt 113 eller fremkall brekninger unntatt når pasienten er bevisstløs eller har svelget
petroleumsprodukter eller etsende væsker.
Vær klar over at dieselsøl på hud i kalt vær kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner.
Husk kontakt lege (113) ved alle forgiftninger.