Generell nedkjøling

Publisert av Rune Sandland den 09.02.15.

Dette er sjøfolkenes store skrekk. Mange har dødd i flåte og livbåt av generell nedkjølig.
At kroppen blir nedkjølt betyr at den indre kroppstemperaturen synker under det normale.
Nedkjøling fører først til dårligere balanse og redusert fysisk og psykisk yteevne. Det er derfor viktig å kle seg godt og ta vare på varmen - særlig i kritiske situasjoner. Du mister en stor del av varmen fra hodet - selv om du ikke føler deg kald der. Derfor er det ekstra
viktig å kle seg godt på hodet, med skjerf, varm lue og anorakkhette. Er du godt kledd på hodet, skal det mer til at du fryser på beina eller hendene.
I spesielle situasjoner som ved utmattelse, dårlig ly eller ved skade, eller havari kan den indre kroppstemperaturen synke videre nedover. Dette er meget alvorlig. Den nedkjølte skjelver, blir etter hvert trett og initiativløs, senere desorientert og likegyldig. Fortsetter nedkjølingen
blir pasienten gjerne ukritisk og søvnig, og kan få sansebedrag og etter hvert miste bevisstheten. Før tilstanden er kommet så langt, må pasienten få på tørt, varmt tøy, komme i ly hvis mulig . En sterk nedkjølt person klarer ikke selv å produsere nok varme, så derfor kan det være aktuelt å tilføre varme. Er pasienten våken, kan han få noe varmt å drikke.
Behandlingen av en sterkt nedkjølt person er svært vanskelig å få til utendørs. Ved bevisstløshet må en passe på at pasienten puster og ligger i sideleie. Start hjerte-lungeredning om nødvendig og ta kontakt med medisinsk nødsentral. Få pasienten til sykehus så skånsomt og raskt som mulig. En sterk nedkjølt person skal ha minst mulig bevegelse. Ved sterk nedkjøling kan det være vanskelig å registrere puls og pust. Gi aldri opp håpet selv om pasienten virker livløs -fortsett hjerte-lunge-redning.