Har du ikke satt ut båten din enda?

Publisert av Torstein Kristiansen den 25.05.21. Oppdatert 25.05.21.

Vi minner om at tildelte plasser skal være tatt i bruk innen 1.juni, jfr. vedtektenes §4, siste avsnitt: Dersom båtplassen ikke er tatt i bruk innen 1. juni, bortfaller tildelingen og båtplassen går automatisk tilbake til styret for ny tildeling.

Ta kontakt med båtplassjefen ( baatplassjef@renna.no) hvis du av en eller annen grunn er forhindret fra å sette ut båten innen fristen.