Hodeskader

Publisert av Rune Sandland den 09.02.15.

Hodeskader skjer faktisk ganske ofte til sjøs. Hard sjøgang gjør at man faller lettere og det er mye man kan slå hodet i. Ombord i seilbåter er det å få bommen i hodet noe som kan gi alvorlige skader.
Skader i ansikt og hodebunn blør mye og behandles som nevnt under blødninger. En hodeskade kan ha langt alvorligere følger enn en blødning, Ved sår i hodebunnen er det viktig å se etter om blodet fra såret renner ut av såret og ikke inn i såret. Dersom det siste er tilfelle er det et brudd på hodeskallen og tilstanden er alvorlig.

Tegn på hjernerystelse:
- Besvimelse kvalm og hodepine.
Førstehjelp: pasienten skal ligge ned tørt og varmt, pasienten skal vekkes hver time og overvåkes med hensyn på puls, pust og pupillereaksjon det første døgnet. ( pupillene skal være like )

Tegn på brudd på hodeskallen:
- Besvimelse, evt. coma, langsom puls, langsom pust, ulik størrelse på pupiller.
Førstehjelp stabilt sideleie observer at pasientens pust og puls og raskest mulig transport til lege.