INFORMASJON OM UTTAK VÅREN 2024

Publisert av Runar Jenserud den 12.03.24. Oppdatert 15.03.24.

Viktig info:

 • Les e-post som blir sendt ut i løpet av uke 14 vedrørende info om uttaksdager
 • De som ønsker uttak 23.mars / palmelørdag kontakter Arne Fiskum på tlf. 906 25 454
 • Gå inn på link fyll ut info om: (samme som søknad om båtplass på sjø foran hver sesong)
  • Navn / kontaktinfo
  • Type båt
  • Antall fot
  • Ønsket uttaksperiode
  • Ønsket uttaks dag
  • Tidspunkt for uttak
 • 1.mai og 9.mai/Kr.himmelfart vil det ikke være uttak
 • 16.april har sublift teamene uttaksmøte og bekreftelse på tid for uttak blir sendt ut

Viktig at svarfristen den 12.april overholdes da antall båter som skal ut de ulike dager skal planlegges godt i forkant.

Sublift team 2024 er følgende:

Team A: Bjørnar Uhre, Ole Bjørn Nesje, Jan Harald Pedersen - Team B: Einar Evensen, Bjørn Harald Brotnow, John Liverud -                Team C: Arne Fiskum, Jens E, Andreassen, Rune Grøneng

 Superbruker og serviceansvarlig Jan Eriksen

 

Uttaks perioder våren 2024:

 

Ansvarlig

Palmelørdag 23.03.23

Fiskum/Grøneng

Periode 1: 22.04 – 27.04

Team C

Periode 2: 29.04 – 04.05

Team B

Periode 3: 06.05 – 11.05

Team A

Vi prøver å oppfylle ønsker om uttakstidspunkt, men hvis det er veldig få båter en dag kan flytting til annet tidspunkt bli aktuelt. Dersom du ligger i opplag bak andre båter vil det ikke bli mulig nå komme ut før de foran er ute. Ved opptak om høsten vil flg. gjelde: Dersom du vil tidlig ut må du sent opp.                                                                                                                                                           Sublift personale er kranførere og ikke hjelpemannskap til de båtene som blir satt ut. Båteiere må ha med seg nødvendig og kyndig hjelpepersonell ved uttak

 Sublift personale har registrert at enkelte båter har hatt for dårlig og mangelfullt skolingsmateriell. Dette kan føre til uønskede hendelser og ulykker i verste fall.

Samtlige båteiere plikter å ha nødvendig og riktig utstyr.

Følg miljøplan for havna ifbm. båtutsett og opptak. Unngå søl med ulike væske da dette kan være skadelig for naturen. Dersom du skal skrape eller slipe bunnstoff må dette samles opp og leveres på gjenbruksstasjonen som farlig avfall. Bruk presenning under båten!

Runar Jenserud

Havnesjef