Innkalling til årsmøte 2023

Publisert av Dagfinn Berge den 05.12.22. Oppdatert 23.01.23.

Frist for å komme med forslag til møtet er 16.01.23.

Møtedokumentene publiseres på renna.no 1 uke før møtet.

Dagsorden:

Konstituering:

  •  Godkjenning av innkallingen.
  •  Godkjenning av sakslisten.
  •  Valg av møteleder og referent.
  •  Valg av 2 medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen

1 min stillhet for å minnes medlemmer som har gått bort.

 

1. Styrets årsberetning

2. Regnskap i revidert stand

3. Fastsettelse av kontingent og gebyrer

4. Styrets forslag til handlingsplan

5. Styrets forslag til årsbudsjett

6. Nødvendige vedtektsendringer

7. Innkomne forslag

8. Valg

Årsmøtedokumenter 2023.pdf