Miljøplan

Publisert av Torstein Kristiansen den 20.03.19.
Det blir stadig strengere krav til drift av båthavner. Det skal foreligge planer for miljøvennlig drift, avfallshåndtering,bruk av området osv. 
Gjeldende miljøplan.docx