Opptak høsten 2023 - Vinteropplag i havna

Publisert av Runar Jenserud den 11.08.23.

 

 Tidspunkter for opptak sesongen 2023

Periode - høst

Team

Påmelding til

 Periode 1: 11.09 – 16.09

C

Arne Fiskum                     tlf. 906 25 454

 Periode 2: 25.09 – 30.09

A

Bjørnar Uhre                    tlf. 918 33 751

 Periode 3: 09.10 – 14.10

B

Einar Evensen                   tlf. 911 04 528

 

For tilfeldige løft/ettersyn kontaktes et av teamene eller Jan Eriksen tlf. 954 40 953.

 

          Fremgangsmåte

Ønsker du opptak og plass i havna for vinteropplag 2023/24 gjøres følgende innen 01.09.23.

·       Send sms til leder for den perioden / puljen du ønsker opptak

·       Oppgi medlemsnummer, navn, båtplassnummer i havna du har hatt i sommer, båtstørrelse, båttypen (seilbåt/motorbåt) og ønsket pulje og hvilken ukedag som ønskes

I løpet av uke 36 vil du få en tilbakemelding om du har fått plass for vinteropplag og på hvilken dag du er tildelt for opptak

Viktig at fristen overholdes da antall opptak og plasser skal planlegges og fordeles. Blir pågangen like stor i 2023 som i 2022 er det flere som ønsker plass enn det vi har kapasitet til. Av den grunn vil de som ikke overholder fristen den 01.09.23 stå i fare for ikke å få vinterlagring i havna

Vi prøver å oppfylle ønsker om opptakstidspunkt, men hvis det er veldig få båter en dag kan flytting til annet tidspunkt bli aktuelt.

Dersom du ønsker tidlig utsett i sesongen 2024 er det sikreste å velge sent opptak høsten 2023.

Dersom du ligger i opplag bak andre båter vil det ikke bli mulig nå komme ut før de foran er ute. Ved opptak om høsten vil flg. gjelde: Dersom du vil tidlig ut må du sent opp.

Sublift personale er kranførere og ikke hjelpemannskap til de båtene som blir tatt opp. Båteiere må ha med seg nødvendig og kyndig hjelpepersonell ved opptak

 

Sublift personale har registrert at enkelte båter har hatt for dårlig og mangelfullt spolingsmateriell. Dette kan føre til uønskede hendelser og ulykker i verste fall.

Samtlige båteiere plikter å ha nødvendig og riktig utstyr. Er utstyret mangelfullt vil ikke opptak gjennomføres.

Følg miljøplan for havna ifbm. båtopptaket. Unngå søl med ulike væske da dette kan være skadelig for naturen. Dersom du skal skrape eller slipe bunnstoff må dette samles opp og leveres på gjenbruksstasjonen som farlig avfall. Bruk presenning under båten!

 For styret

 Runar Jenserud                                                                                                                                                                                             Havnesjef