Sirkulasjonsvikt

Publisert av Rune Sandland den 09.02.15.

De vanligste årsakene er som regel:
- Ytre eller indre blødninger.
- Diaré og/eller oppkast over noe tid (Spesielt hos barn og eldre).
- Brannskader.
- Forgiftninger.
- Allergiske reaksjoner.
- Hjertesvikt/hjerteinfarkt.

Sirkulasjonssvikt fører til kald, blek og klam hud og rask puls. Hvis sirkulasjonssvikten utvikler seg, kan den skadde bli bevisstløs.

Førstehjelp:
Fjern om mulig årsaken til sirkulasjonssvikten (stans blødninger, kjøl ned brannskader osv.).
Legg pasienten ned. Hev bena i forhold til kroppen (legg noe under bena eller bruk naturlig helling i båt eller i terrenget). Overkroppen skal ligge flatt.
Legg personen i sideleie og hev bena hvis du ser at personen begynner å miste bevisstheten eller allerede er bevisstløs.