Stenging av vann og toalett

Publisert av Torstein Kristiansen den 20.10.21.
Vannmåler i kummen nord i havna demonteres og tas inn av kommunens rørlegger for å unngå frostskader. Vår vaktmester blåser rør og kraner tomme med trykkluft.