Strøm i båten i vinter?

Publisert av Torstein Kristiansen den 20.10.21. Oppdatert 10.11.21.

Ny strømforsyning for vinterstrøm er nå på plass. Det er montert 10 låsbare kontakter med måler på garasjeveggen sør i havna. Disse låses med nøkkel som fås utlevert når avtale er inngått. Nord i havna er det satt opp skap med 20 kontakter med måler. Havnesjefen tildeler kontakt og låser skapet etter tilkobling.

Båter som ligger i vinteropplag på vannet ved Batteriøya tildeles strømkontakt i søyler hvor det er montert måler. 

Avtale om vinterstrøm bekreftes på skjema tilsvarende det som er vedlagt her som eksempel og leveres kasserer som fakturagrunnlag når måler er avlest og avtalen avsluttes til våren.