Svelvik Motorbåtforenings havn på Internett

Svelvik Motorbåtforenings havn på Internett

Publisert av Torstein Kristiansen den 02.04.15. Oppdatert 23.01.20.

Foreningen har for tiden i ca 320 medlemmer, men gjennom tidene har til sammen godt over 1300 av kommunens innbyggere stått i medlemslista.

SMF ble stiftet 25. mai 1926 av 7 motorbåteiere. En stor dugnadsinnsats ligger bak anlegget slik det fremstår i dag. Riktignok har den siste oppgraderingen av vestre brygge blitt foretatt av profesjonelle, men fra de første arbeidene i Renna ble igangsatt i 1926, har egeninnsatsen vært stor.

Tilskudd fra Bensinavgiftsfondet og Svelvik kommune samt lånopptak muliggjorde de første store anleggsarbeidene i havna som senere er blitt bygd ut etappevis. Økonomien har hele tiden vært under kontroll, og vi fremstår i dag med en sunn økonomi som muliggjør nødvendige oppgraderinger av anlegget.

Medlemskap i foreningen betinger at man bor i Svelvik kommune.

Havna som er bevoktet i sesongen, har totalt 146 båtplasser fordelt på ulike bredder. 14 av disse plassene disponeres av Drammen Havnevesen som en del av vår leieavtale med dem vedrørende deres grunn på Batteriøya.

Vi håper både medlemmer, potensielle medlemmer og andre interesserte vil ha nytte av renna.no for å orientere seg om foreningens tilbud og indre liv.

Velkommen!

Styret